O nás

Spol. J&D vznikla jako dobrovolný spolek několika členů. Je přísně tajný, ovšem jeho úmysly jsou zcela čisté a lidem prospěšné.

Začínali jsme jako společnost zabývající se eliminací škod způsobených vandalismem, v současné době budujeme a udržujeme zajímavá místa pro veřejnost, obzvlášť naši Krakonošovu studánku. Zabýváme se i geocachingem a průzkumem zajímavých míst, podzemí a tajemných prostorů...

 

Webová prezentace Krakonošovy studánky byla spuštěna 18.6. 2011 v 18:06.

 Historie našich laviček

Ilustrace

 Vše začalo před dávnými časy… Roku 1994 od narození božího. 

Oči i pozadí členů naší skupiny J&D spočinuly při jízdě na šlapacích ořích na chudé lavičce poblíž  sídla Újezd nade Mží.

Stavba to prostá, dřevěná, je inspirovala. Užívali jí několik let, až došlo vlivem zlotřilých kmánů,  jménem vandalů, k její záhubě.

Proto byla zničená stavba nahrazena lavičkou z recyklovaného dříví.  Ale i ta, se stolkem, zanedlouho podlehla zubu času a kopancům vandalů. 

Na místě vyrostla nová stavba z pevného betonu a kamení – nechť kopeček hlíny se v lavičku promění!

 

Místo se bohužel neujalo, stávalo se shromaždištěm pochybných existencí, docházelo k poškozování terénu vlivem dopravy. V současné době (2009) zde naleznete zbytky betonového torza a kříž vystavěný spol. J&D na památku bývalé lavičky a pro ochranu poutníků.

 

Rada naší společnosti rozhodla: Idea lavičky nesmí zemřít! Bylo vybráno nové místo u zřícenin hradu Komberka poblíž Města Touškova. Stavba byla zahájena vodními pracemi na místním potoce. Za pár dní však přišla velké voda a smetla celé dílo spol. J&D. Díky snaze členů bylo nalezeno jiné vhodné místo, nedaleko obce Příšov. Toto místo se jevilo jako optimální, i když došlo během let k zániku dvou vodních děl – přehrad, vlivem nutných úprav koryta potoka bagrem.

A tak naše lavička spatřila světlo světa. Bylo to dne 21.9.2002 od narození božího…

 

Návštěvní kniha je mladší než lavička samotná. Za inspiraci k tomuto nápadu vděčí spol. pěkné, tzv. Fíšánově lavičce u Horní Břízy nad starými zatopenými lomy. Kniha spatřila světlo světa dne 15.6. 2004.

Příšovská lavička fungovala dlouhá léta, až do 1.5. 2011, kdy jsme zastavili veškeré práce zde z důvodu vandalismu, který již přesáhl únosnou mez.  První pokus o její obnovu byl vykonán dne 21.4. 2012. Neúspěšně. Místo bylo námi opuštěno.

Pro naše nové místo bylo vybráno lesní zákoutí se studánkou, zvané U Krakonoše. Přejeme mu také hodně zdaru a milých návštěvníků!

  

 
  Lavička U Krakonoše před renovací...zima 2011

 Více se o historii našich laviček dozvíte na https://www.jdlavicka.webnode.cz