Plán prací   

 

 

 

1) Údržba stávající zeleně, sadba a  úpravy rostlinek, přednostně ty dobře se množící (Sedum, Sempervivum)

2) Řez listnáčů a jehličnanů – průběžně

3) Údržba studánky U Chotíkova

 

 

Dále běžná údržba místa, čištění studánky, přehrad a potoka